Veel gestelde vragen

Hoe groot en hoe hoog is een windturbine?

De windturbines die de laatste jaren worden geplaats hebben veelal een mast- of ashoogte van 80 meter of meer. De rotorbladen zijn 40 à 50 meter lang. De rotordiameter is hiermee 80 of 100 meter. De totale hoogte (tiphoogte) kan dus wel 150 meter zijn.

Hoeveel geluid produceert een windturbine?

Windturbines maken geluid. Hoe harder het waait, hoe meer geluid windmolens produceren. Het niveau van het omgevingsgeluid is bij harde wind ook hoger. Op drukke locaties zoals in de buurt van autosnelwegen en op industrieterreinen zal het geluid van de windturbine opgaan in dat van de omgeving.

Hoeveel elektriciteit levert een windmolen op?

Hoeveel elektriciteit een windturbine kan leveren, hangt van een aantal zaken af. Vooral de grootte van de wieken (de rotorbladen) en de plek waar de turbine staat zijn bepalend. Bij windmolens wordt gerekend in vermogen MW (megaWatt; één MW is 1.000 kW).

Hoe lang duurt het om de energie terug te verdienen die nodig is om een windturbine te bouwen en te onderhouden?

Uit onderzoeken in onder andere Duitsland blijkt dat een windturbine de energie die nodig is voor de hele levenscyclus (bouwen, plaatsen, onderhoud, afbreken) in drie tot zes maanden terugverdient. Dat is in 2 tot 3 procent van de hele levensloop van de turbine, want een turbine levert 15 tot 20 jaar elektriciteit.

Waarom wordt altijd gezegd dat een windturbine de elektriciteit voor een bepaalde hoeveelheid huishoudens opwekt?

Er wordt toch ook elektriciteit in de industrie en in het verkeer gebruikt? We rekenen altijd uit hoeveel huishoudens van elektriciteit met een windturbine voorzien kunnen worden, om het cijfer beeldend te maken. Het cijfer 4.100.000 MWh elektriciteit zegt niemand iets. Dat dit voldoende is voor het stroomverbruik van 1,2 miljoen huishoudens wel.

Mag dat zomaar, ergens een windturbine neerzetten?

Nee. Om een windturbine te kunnen plaatsen, moet aan een fors aantal regels en wetten worden voldaan. Het moet bijvoorbeeld passen in het bestemmingsplan, of dat moet worden aangepast. Ook zijn er regels ten aanzien van bijvoorbeeld afstand tot woningen, veiligheidsvoorschriften en geluid.

Ik heb een vraag over een windturbine die in onze gemeente wordt gebouwd, kan ik daarvoor bij NWEA terecht?

Nee. Voor afzonderlijke projecten of algemene vragen over windenergie kunt u niet bij NWEA terecht. Voor afzonderlijke projecten kunt u het beste contact opnemen met de initiatiefnemer. Als u niet weet wie dat is, kan de gemeente wellicht uitkomst bieden. Voor algemene vragen over windenergie kunt u onder andere terecht bij de servicetelefoon van de overheidsorganisatie Agentschap NL: 030-239 3533.

Passen al die turbines wel in het landschap?

Over smaken valt niet te twisten. Toen de eerste oude modellen molens in het landschap verschenen, was niet iedereen daar even gelukkig mee. Inmiddels zien we de oude molens als cultureel erfgoed en zijn ze een van de belangrijkste symbolen van Nederland in het buitenland.

Ik wil graag in de windenergie branche werken, welke opleidingen zijn er?

NWEA is begonnen met een inventarisatie naar het aanbod opleidingen die windenergie gerelateerd zijn. Zowel opleidingen/studies waarvan een deel gericht op windenergie is als opleidingen/studies die enkel en alleen op windenergie gericht zijn vindt u op de pagina Windenergie opleidingen.